top of page

Veroudering

Tussen geboren worden en dood gaan...

Van de wieg tot het graf is het opgroeien, 'shinen' en verouderen. Evolutionair gezien bepalen onze genen om zo snel mogelijk geslachtsrijp te zijn en voor ons nageslacht te zorgen. Als je dat zo tussen 20 en 40 jaar hebt gedaan ben je verder overbodig......

Prof. dr. Jan-Hindrik Ravesloot gaf in december 2013 een aantrekkelijke les op de Universiteit van Nederland. Zie de video.

CBS* vergeleek de cijfers

van 2018 t.o.v. 1950

Levensverwachting +14%

Geboorten -28%

Overleden +19%

Hart- en vaatziekten -34%

Kanker +50%

Longproblemen +2%

Psychische problemen +300%

Leeftijd 1e chronische ziekte: 45

* Centraal Bureau voor de Statistiek

Veroudering
Life3.0 Lifestyle

Life3.0 Lifestyle