Gastpublicisten gevraagd

Job Location

Off Site

Published By

Life3.0 Nieuws Redactie

Type of Job

Free Lance

Published Date

3 februari 2021 22:00:00

About the job

Life3.0 presenteert een zo breed mogelijk aanbod van informatie over veroudering, Kwaliteit van Leven en Life3.0 Lifestyle. Daaraan kun jij bijdragen! Publiceer je nu al op journalistieke wijze wetenschappelijk verantwoorde artikelen op internet over voornoemde onderwerpen? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om voor onze website artikelen te produceren in de Nieuws rubriek.

Van de Life3.0 Nieuws Redactie ontvang je het onderwerp en de brongegevens en binnen de afgesproken termijn maak je een nieuwsartikel. Elk artikel bestaat uit twee delen: een samenvatting dat als nieuwsfeit kan worden gepubliceerd en een volledig artikel, zo groot of klein als een proportionele beschrijving van het onderwerp recht doet. Met picture.

Elke inzending wordt beoordeeld door de Life3.0 Nieuws Redactie op kwaliteit van de inhoud en bepaalt de publicatiedatum. Bij acceptatie van je artikel ontvang je de afgesproken vergoeding.

Een belangrijk uitgangspunt is de controleerbaarheid van stellingen in het artikel, het ‘begrijpelijk kunnen lezen’ voor niet-deskundigen, het ontbreken van elke vorm van belangenverstrengeling met de publicist of derden, en het ontbreken van reclame voor producten of diensten. Bij vertalingen moet zoveel aard en strekking van het oorspronkelijke stuk worden bewaard. In het overgrote deel van de artikelen ligt de bron in medisch getint wetenschappelijk Amerikaans.

De doelgroep waarvoor wij publiceren is de mens net als jij en ik die Gezónder Oud willen worden!

Wij stellen ons voor dat je de website life3point0.net overziet en op één A4 in maximaal 500 tekens .

Requirements

  • brede interesse in de niet-medisch wetenschappelijke pers (wereldwijd) met betrekking tot 'veroudering' van mensen.

  • adequate stijl van schrijven in het Nederlands na vertaling in interpretatie van artikelen in andere talen dan Nederlands.

  • bereidheid tot samenwerken met collega-publicisten bij grote of spoedeisende opdrachten.

Benefits

  • Afhankelijk van de opdrachtformulering

About us

Life3.0 Nieuws Redactie is belast met de dagelijkse nieuwsvoorziening op de Life3.0 website(s) en de Life3.0 Nieuwsbrief. Het actief speuren op internet naar relevante en gevalideerde bronartikelen om een goed onderbouwd dossier op te bouwen behoort tot de corebusiness.

Address

communicatie per email